Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

New KPG test

For those who don't know KPG stands for the Κρατικό Πτυχείο Γλωσσομάθειας(ΚΠΓ), which is a language degree exam designed and carried out twice every year by the Greek ministry of Education(ΥΠΕΠΘ). You can find details such as regulations, exam dates and registration fees e.t.c here.

However, the 'old' KPG exam is about to change. Find info on the new integrated KPG test here.

«Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου» πρωινές προβολές για μαθητές | βραδινές προβολές για το κοινό

«Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου» πρωινές προβολές για μαθητές | βραδινές προβολές για το κοινό