Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Video competition

The BBC is organizing a video competition. Send a video of yourself talking about your news to share with children all over the world and win some fantastic prizes. You can find all the information you need here.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου