Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Easter in Britain

Let's have a look on how Easter is celebrated in Britain. Can you find any similarities / differences with the Greek Easter celebrations???


easter 2


In the UK Easter is one of the major Christian festivals of the year. Easter eggs, Easter bunny and sending Easter cards are traditions not only in Britain.
It is preceded by forty days of Lent. Shrove Tuesday, also called Pancake Day, is the last day before the period of fasting which starts on Ash Wednesday.
The Sunday before Easter is called Palm Sunday. This is the begining of Holy Week.
Maundy Thursday is the Thursday before Easter. In Britain, the Queen takes part in the Ceremony of the Royal Maundy. This involves the distribution of Maundy Money to deserving senior citizens (one man and one woman for each year of the sovereign's age), usually chosen for having done service to their community. They receive ceremonial red and white purses which contain coins made especially for the occasion. The white purse contains one coin for each year of the monarch's reign. The red purse contains money in place of other gifts that used to be given to the poor

BBC: Queen distributes Maundy coins 

maundy coins

Maundy Thursday is followed by Good Friday. It is celebrated as a bank holiday, when people do not go to work. Britons eat the so called hot cross buns containing currants and marked with a cross.
An old rhyme was often sung by children awaiting their sugary treat:

"Hot cross buns,
hot cross buns,
one a penny, two a penny,
hot cross buns.
If you do not like them,
give them to your sons,
one a penny, two a penny,
hot cross buns."
Easter hot cross buns recipe

hot cross buns

On Easter Sunday, which is the Christian feast of the Resurrection of Jesus, people eat Easter eggs. Many families gather together at dinner and organize egg hunts. Children have a lot of fun looking for dyed eggs hidden in the house and in the garden.  

easter hunt


A traditional way of breaking the Lenten fast is to eat some simnel cake. These are raised cakes, with a crust made of fine flour and water, coloured yellow with saffron, and filled with a very rich plum-cake, with plenty of candied lemon peel, and dried fruits.simnel cake


The day after Easter Sunday is known as Easter Monday. It is also a bank holiday in the UK. In some areas "egg rolling" is still popular today. People take the eggs to the top of a hill and roll them down. The first egg to get to the foot of that hill is the winner.


Source: http://www.easterbunnys.net/britisheaster.htm

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Relative pronouns and adverbs (who, which...)

We use relative clauses to give additional information about something without starting another sentence. By combining sentences with a relative clause, your text becomes more fluent and you can avoid repeating certain words.

How to Form Relative Clauses 

Imagine, a girl is talking to Tom. You want to know who she is and ask a friend whether he knows her. You could say:
A girl is talking to Tom. Do you know the girl?
That sounds rather complicated, doesn't it? It would be easier with a relative clause: you put both pieces of information into one sentence. Start with the most important thing  – you want to know who the girl is.
Do you know the girl …
As your friend cannot know which girl you are talking about, you need to put in the additional information  – the girl is talking to Tom. Use „the girl“ only in the first part of the sentence, in the second part replace it with the relative pronoun (for people, use the relative pronoun „who“). So the final sentence is:
Do you know the girl who is talking to Tom?

Relative Pronouns 

Relative pronoun Use Example
whosubject or object pronoun for peopleI told you about the woman who lives next door.
whichsubject or object pronoun for animals and thingsDo you see the cat which is lying on the roof?
whichreferring to a whole sentenceHe couldn’t read which surprised me.
whosepossession for people animals and thingsDo you know the boy whose mother is a nurse?
whomobject pronoun for people, especially in non-defining relative clauses (in defining relative clauses we colloquially prefer who)I was invited by the professor whom I met at the conference.
thatsubject or object pronoun for people, animals and things in defining relative clauses (who or which are also possible)I don’t like the table that stands in the kitchen.

 

 Subject Pronoun or Object Pronoun? 

Subject and object pronouns cannot be distinguished by their forms - who, which, that are used for subject and object pronouns. You can, however, distinguish them as follows:
If the relative pronoun is followed by a verb, the relative pronoun is a subject pronoun. Subject pronouns must always be used.
the apple which is lying on the table
If the relative pronoun is not followed by a verb (but by a noun or pronoun), the relative pronoun is an object pronoun. Object pronouns can be dropped in defining relative clauses, which are then called Contact Clauses.
the apple (which) George lay on the table

 

 Relative Adverbs 

A relative adverb can be used instead of a relative pronoun plus preposition. This often makes the sentence easier to understand.
This is the shop in which I bought my bike.
→ This is the shop where I bought my bike.
Relative adverb Meaning Use Example
whenin/on whichrefers to a time expressionthe day when we met him
wherein/at whichrefers to a placethe place where we met him
whyfor whichrefers to a reasonthe reason why we met him

 

 Defining Relative Clauses 

Defining relative clauses (also called identifying relative clauses or restrictive relative clauses) give detailed information defining a general term or expression. Defining relative clauses are not put in commas.
Imagine, Tom is in a room with five girls. One girl is talking to Tom and you ask somebody whether he knows this girl. Here the relative clause defines which of the five girls you mean.
Do you know the girl who is talking to Tom?
Defining relative clauses are often used in definitions.
A seaman is someone who works on a ship.
Object pronouns in defining relative clauses can be dropped. (Sentences with a relative clause without the relative pronoun are called Contact Clauses.)
The boy (who/whom) we met yesterday is very nice.

 

Non-Defining Relative Clauses

Non-defining relative clauses (also called non-identifying relative clauses or non-restrictive relative clauses) give additional information on something, but do not define it. Non-defining relative clauses are put in commas.
Imagine, Tom is in a room with only one girl. The two are talking to each other and you ask somebody whether he knows this girl. Here the relative clause is non-defining because in this situation it is obvious which girl you mean.
Do you know the girl, who is talking to Tom?
Note: In non-defining relative clauses, who/which may not be replaced with that.
Object pronouns in non-defining relative clauses must be used.
Jim, who/whom we met yesterday, is very nice.

 

How to Shorten Relative Clauses? 

Relative clauses with who, which, that as subject pronoun can be replaced with a participle. This makes the sentence shorter and easier to understand.
I told you about the woman who lives next door. – I told you about the woman living next door.
Do you see the cat which is lying on the roof? – Do you see the cat lying on the roof?


You can do online exercises by clicking on the links above:

Source: http://www.ego4u.com


Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Τraslation competition - Διαγωνισμός Μετάφρασης (Ρόδος)

Μικροί Mεταφραστές

Για δεύτερη συνεχή χρονιά το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου
προκηρύσσει διαγωνισμό λογοτεχνικής μετάφρασης για μαθητές γ΄ γυμνασίου έως και β΄ λυκείου.
Το Δ.Κ.Σ.Μ.Ρ. επιθυμεί να ενθαρρύνει τους μαθητές να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τις ξένες γλώσσες που μαθαίνουν και να δείξουν το μεταφραστικό τους ταλέντο μεταφέροντας ένα ξένο λογοτεχνικό κείμενο στην ελληνική γλώσσα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
Παρασκευή 8 Απριλίου και ώρα 8.30 – 11.00 στις εγκαταστάσεις του Δ.Κ.Σ.Μ.Ρ. (Αντιπλοιάρχου Λάσκου 10α, Μόντε Σμιθ). Το Σάββατο 9 Απριλίου 2011 θα πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο διαγωνισμός μετάφρασης για όσους μαθητές ενδιαφέρονται να διαγωνιστούν και σε δεύτερη ξένη γλώσσα ή για όσους δεν μπόρεσαν να διαγωνιστούν την πρώτη ημέρα του διαγωνισμού.

Οι νέοι που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα διαγωνιστούν στη μετάφραση λογοτεχνικού κειμένου που θα αποτελεί απόσπασμα από πρωτότυπο λογοτεχνικό έργο της αγγλικής, γαλλικής, ιταλικής και γερμανικής λογοτεχνίας που δεν έχει μεταφραστεί στα Ελληνικά.


Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οι μαθητές θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν λεξικά που θα πρέπει να έχουν φέρει οι ίδιοι μαζί τους.


Οι τρεις πρώτοι νικητές θα βραβευτούν σε τελετή που θα διοργανώσει το Δ.Κ.Σ.Μ.Ρ. και οι υπόλοιποι θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στο διαγωνισμό.


Οι βραβευθέντες θα παραλάβουν βιβλία και οι μεταφράσεις τους θα δημοσιευθούν στο ηλεκτρονικό λογοτεχνικό περιοδικό ΗΛΙΟΣ που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.writerscenter.gr


Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.
22410 32510, 32520 (πληροφορίες: Ελευθερία Μπινίκου) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@writerscenter.grΤετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Lefteris Pantazis vs Dan Wilson ...

Just another proof that pronunciation is of vital importance... (or "An easy way to destroy a beautiful song")
 

 orAre you 'breathless' now after listening ??? Well, you should be by now...