Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

ΜΥΤΗ(ος) part 1

The three following posts supplement the texts we did in class on p.53 of your student book. The accompanying pictures are great and help you 'visualize' the myth. You can also visit the link given above where you can browse through games and other on-line activities. This is a page from the University of Melbourne's Centre of Classics and Archaeology and it has both a flash and a HTML version.

http://www.abc.net.au/arts/wingedsandals

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου